Szybki Kontakt

 

  Biuro Obsługi Klientów    

          55 232 64 08 wewn. 21

zamawianie podstawienia kontenera i wywozu  gruzu, opróżnienia szamba, wywozy odpadów komunalnych

Zakład Usług Komunalnych                

55 232 64 08 wewn. 39

reklamacje ( utrzymanie czystości w mieście)

 Zakład Usług Komunalnych            

55 232 64 08 wewn. 47

reklamacje (odpady komunalne)

Podczas  sezonu zimowego  EPGK sp. z o.o. utrzymuje dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz  punkt informacyjno –dyspozycyjny, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 czynny całą dobę.
 Dyspozytor Akcji Zima                                                             602 655 659

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    ul. Szańcowa 1
    82-300 Elbląg

   epgk@epgk.pl

Godziny Pracy:
w godz. 7.00 – 15.00

od poniedziałku do piątku

 SEKRETARIAT  

55 232 64 08

 fax: 55 232 45 31

 

 

Archiwum

 

ZP-3/EPGK/D/2018/PN
data ogłoszenia: 26 września 2018
Przetarg nieograniczony na:

 Zakup, magazynowanie w pomieszczeniach magazynowych wykonawcy
i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019

status: podpisana umowa

 Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

*******************************************************

EZP-1/EPGK/2018/D/PN
data ogłoszenia: 22.06.2018 

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU
FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH

 status: podpisana umowa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

******************************************************* 

ZP-2/EPGK/D/2018/PN
data ogłoszenia: 27 marca 2018
Przetarg nieograniczony na:

Zakup, bez dostawy, do 700 ton masy mineralno – asfaltowej drobnoziarnistej grysowej na gorąco (warstwa ścieralna KR3-4) do wbudowania na drogach miasta Elbląga realizowanych na zlecenie Gminy Miasto Elbląg

 status: podpisana umowa

*******************************************************

ZP-1/EPGK/D/2018/PN
data ogłoszenia: 18 stycznia 2018
Przetarg nieograniczony na:

Sukcesywną sprzedaż oleju napędowego do pojazdów i sprzętów Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

status: podpisana umowa

******************************************************* 

ZP-2/EPGK/D/2017/PN
data ogłoszenia: 20 listopada 2017
Przetarg nieograniczony na:

dostawę używanego pojazdu specjalistycznego - śmieciarki satelitarnej
status: podpisana umowa

******************************************************* 

ZP-1/EPGK/D/2017/PN
data ogłoszenia: 18 września 2017
Przetarg nieograniczony na:
zakup, magazynowanie w pomieszczeniach magazynowych wykonawcy
i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018

status: podpisana umowa

 


 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017