Szybki Kontakt

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
epgk@epgk.pl
CENTRALA                                                   55/ 232 64 08

ZAMAWIANIE
podstawienia kontenera i wywozu gruzu
opróżnienia szamba
wywozu odpadów komunalnych   
    

wewn. 21
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
REKLAMACJE
utrzymanie czystości w mieście

wewn. 39
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
REKLAMACJE
wywóz odpadów komunalnych

wewn. 47
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
DYSPOZYTOR AKCJI ZIMA
602 655 659
Podczas  sezonu ziomowego EPGK sp.z o.o. pełni dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście oraz punkt informacyjno-dyspozytorski, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 i czynny jest całą dobę.

 

ODBIÓR GRUZU

EPGK Sp. z o.o. oferuje szeroki zakres usług z zakresu gospodarki odpadami, w tym:
 

  • kompleksową obsługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
  • odbiór odpadów budowlanych, poremontowych oraz odbiór gruzu z terenu budów i od prywatnych osób,
  • odbiór odpadów przemysłowych i funkcjonalnych od firm i instytucji.


W przypadku odbioru i wywozu gruzu oraz innych odpadów budowlanych, możemy zaproponować współpracę zarówno jednorazową, jak i długofalową. Świadczymy usługi z zakresu wynajmu kontenerów, które dostarczamy i odbieramy w terminach ustalonych z klientem
 

W celu zamówienia kontenera na gruz, odpady komunalne, zielone lub inne, należy złożyć w siedzibie firmy (osobiście albo listownie) lub za pośrednictwem poczty elektornicznej (epgk@epgk.pl) uzupełniony druk ZLECENIA.

Mieszkańcy Gminy Miasto Elbląg uprawnieni są do nieodpłatnej utylizacji odpadów o kodzie: 17 01 01; 17 01 07 (do 1,5 tony rocznie) oraz (bez ograniczeń wagowych): 20 03 07; 20 01 02; 20 01 39; 20 02 01; 20 01 36. Aby skorzystać ze zwolnienia z opłaty należy wypełnić i zlożyć wraz ze ZLECENIEM druk OŚWIADCZENIA.


 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017