Szybki Kontakt

 

  Biuro Obsługi Klientów    

          55 232 64 08 wewn. 21

zamawianie podstawienia kontenera i wywozu  gruzu, opróżnienia szamba, wywozy odpadów komunalnych

Zakład Usług Komunalnych                

55 232 64 08 wewn. 39

reklamacje ( utrzymanie czystości w mieście)

 Zakład Usług Komunalnych            

55 232 64 08 wewn. 47

reklamacje (odpady komunalne)

Podczas  sezonu zimowego  EPGK sp. z o.o. utrzymuje dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz  punkt informacyjno –dyspozycyjny, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 czynny całą dobę.
 Dyspozytor Akcji Zima                                                             602 655 659

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    ul. Szańcowa 1
    82-300 Elbląg

   epgk@epgk.pl

Godziny Pracy:
w godz. 7.00 – 15.00

od poniedziałku do piątku

 SEKRETARIAT  

55 232 64 08

 fax: 55 232 45 31

 

 

ODBIÓR GRUZU

EPGK Sp. z o.o. oferuje szeroki zakres usług z zakresu gospodarki odpadami, w tym:
 

  • kompleksową obsługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
  • odbiór odpadów budowlanych, poremontowych oraz odbiór gruzu z terenu budów i od prywatnych osób,
  • odbiór odpadów przemysłowych i funkcjonalnych od firm i instytucji.


W przypadku odbioru i wywozu gruzu oraz innych odpadów budowlanych, możemy zaproponować współpracę zarówno jednorazową, jak i długofalową. Świadczymy usługi z zakresu wynajmu kontenerów, które dostarczamy i odbieramy w terminach ustalonych z klientem
 

W celu zamówienia kontenera na gruz, odpady komunalne, zielone lub inne, należy złożyć w siedzibie firmy (osobiście albo listownie) lub za pośrednictwem poczty elektornicznej (epgk@epgk.pl) uzupełniony druk ZLECENIA.

Mieszkańcy Gminy Miasto Elbląg uprawnieni są do nieodpłatnej utylizacji odpadów o kodzie: 17 01 01; 17 01 07 (do 1,5 tony rocznie) oraz (bez ograniczeń wagowych): 20 03 07; 20 01 02; 20 01 39; 20 02 01; 20 01 36. Aby skorzystać ze zwolnienia z opłaty należy wypełnić i zlożyć wraz ze ZLECENIEM druk OŚWIADCZENIA.


 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017