------------------------------->>> Od 04 lutego do 30 kwietnia 2020 r. EPGK sp. z o.o. zawiesza świadczenie usług w zakresie wynajmu kontenerów i sprzedaży worków na gruz<<<--------------------------------------