Szybki Kontakt

 

  Biuro Obsługi Klientów    

          55 232 64 08 wewn. 21

zamawianie podstawienia kontenera i wywozu  gruzu, opróżnienia szamba, wywozy odpadów komunalnych

Zakład Usług Komunalnych                

55 232 64 08 wewn. 39

reklamacje ( utrzymanie czystości w mieście)

 Zakład Usług Komunalnych            

55 232 64 08 wewn. 47

reklamacje (odpady komunalne)

Podczas  sezonu zimowego  EPGK sp. z o.o. utrzymuje dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz  punkt informacyjno –dyspozycyjny, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 czynny całą dobę.
 Dyspozytor Akcji Zima                                                             602 655 659

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    ul. Szańcowa 1
    82-300 Elbląg

   epgk@epgk.pl

Godziny Pracy:
w godz. 7.00 – 15.00

od poniedziałku do piątku

 SEKRETARIAT  

55 232 64 08

 fax: 55 232 45 31

 

 

ROBOTY BITUMICZNE

EPGK Sp. z o.o. wykonuje wszelkiego rodzaju nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, m.in.: podbudowy bitumiczne, warstwy pośrednie (wiążące, wyrównawcze i wzmacniające) oraz warstwy ścieralne.

Stosujemy technologie realizacji nakładek bitumicznych na nawierzchni z kostki kamiennej, wykonując specjalne warstwy pośrednie wyrównawcze, przed ułożeniem warstwy ścieralnej. Specyfika prowadzenia prac w warunkach aglomeracji miejskiej zwiększa znacznie zakres stosowanych przez nas technologii i sprzętu drogowego.

Wykonujemy remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, nawierzchni z kostki kamiennej oraz różnego rodzaju nawierzchni z płyt betonowych. Specjalizujemy się w kładzeniu nawierzchni asfaltowych na ścieżkach rowerowych oraz wąskich i niskich wjazdach. Połączenia nawierzchni scalamy wykorzystując zalewarkę do asfaltu.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017