Szybki Kontakt

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
epgk@epgk.pl
CENTRALA                                   
55/ 232 64 08

ZAMAWIANIE
podstawienia kontenera i
wywozu odpadów komunalnych   
    

wewn. 2
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH SEKTOR Z4 i N
sektor Z - zamieszkały
sektor N - niezamieszkały

wewn.4
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH SEKTOR Z1 i Z3
sektor Z - zamieszkały
wewn.6
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
REKLAMACJE
utrzymanie czystości
w mieście i uprzątanie zwierząt powypadkowych
wewn.7
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
REKLAMACJE
wywóz odpadów komunalnych
wewn. 8
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
DYSPOZYTOR AKCJI ZIMA
602 655 659
Podczas  sezonu ziomowego EPGK sp. z o.o. pełni dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście oraz punkt informacyjno-dyspozytorski, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 i czynny jest całą dobę.

 

Aktualności

Zmiany w ofercie Spółki
13.09.2019
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zostało powołane do realizacji zadań własnych Gminy Miasto Elbląg, dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty wynikających z zapisów ast. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednym z warunków wskazanych w ustawie jest wykonywanie ponad 90% działalności na rzecz zamawiającego sprawującego kontrolę. W przypadku EPGK sp. z o.o. oznacza to wykonywanie zadań powierzonych głównie ...
Zmiana terminów odbioru odpadów - za 15.08.2019 r.
13.08.2019
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że harmonogram wywozu odpadów komunalnych z sektora Z  za święto przypadające dnia 15.08.2019 r. znajduje się w załączniku. Odbiór odpadów komunalnych z sektora N za święto przypadające dnia 15.08.2019r. odbędzie się w dniu 14.08.2019r....
PRZETARG na zakup pojazdu z osprzętem
26.07.2019
EPGK sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu  używanego samochodu ciężarowego ze skrzynią wyładowawczą oraz fabrycznie nowym osprzętem do zimowego utrzymania dróg, tj.: demontowaną czołownicą, pługiem do odśnieżania i posypywarką    termin składani ofert: 05 sierpnia 2019 do godz. 12:00  otwarcie ofert: tego samego dnia o godz.12:05 Szczegóły przetargu ...
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl