Szybki Kontakt

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
epgk@epgk.pl
CENTRALA                                   
55/ 232 64 08
SEKRETARIAT wewn. 1

ZAMAWIANIE
podstawienia kontenera i
wywozu odpadów komunalnych   
    

wewn. 2
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH SEKTOR Z1 i Z3
sektor Z - zamieszkały

wewn.3
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

WYWÓZ ODPADÓW            KOMUNALNYCH SEKTOR Z4 i N
sektor Z - zamieszkały
sektor N - niezamieszkały

wewn.4
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
WINDYKACJA wewn. 5
KASA
ODBIÓR WORKÓW Z GRUZEM
wewn. 6
REKLAMACJE
utrzymanie czystości
w mieście i uprzątanie zwierząt powypadkowych
wewn. 7
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
REKLAMACJE
wywóz odpadów komunalnych
wewn. 8
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
DYSPOZYTOR AKCJI ZIMA
wewn.9
Podczas  sezonu ziomowego EPGK sp. z o.o. pełni dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście oraz punkt informacyjno-dyspozytorski, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 i czynny jest całą dobę.

 

ROBOTY BRUKARSKIE

EPGK Sp. z o.o. wykonuje wszelkiego rodzaju prace drogowe, m.in.:

  • rozbiórki istniejącego podłoża,
  • korytowanie pod wytyczone konstrukcje drogowe,
  • podbudowy drogowe zarówno betonowe jak i z kruszyw naturalnych
  • elementy ulic (układanie krawężników, obrzeży)
  • chodniki i ścieżki rowerowe
  • obiekty inżynieryjne i obiekty małej architektury, takie jak nasypy, skarpy, przepusty drogowe.

Ze względu na specyfikę realizacji obiektów w aglomeracji miejskiej, występowanie licznych kolizji, zwłaszcza z podziemnymi instalacjami energetycznymi, wodno - ściekowymi, teletechnicznymi czy trakcjami komunikacji torowej, elastycznie dopasowujemy sposób realizacji obiektu budowlanego do napotkanych warunków prowadzenia robót.

Stale doskonalimy procesy realizacji obiektów budowlanych w ramach realizowanych budów, m.in. śledząc na bieżąco aktualny stan wiedzy technicznej i wprowadzając nowoczesne technologie dla usprawnienia prac, skrócenia czasu ich wykonywania, a także uzyskania właściwej jakości wykonywanych przez nas dróg i ulic.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017