Szybki Kontakt

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
epgk@epgk.pl
CENTRALA                                   
55/ 232 64 08
SEKRETARIAT wewn. 1

ZAMAWIANIE
podstawienia kontenera i
wywozu odpadów komunalnych   
    

wewn. 2
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH SEKTOR Z1 i Z3
sektor Z - zamieszkały

wewn.3
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

WYWÓZ ODPADÓW            KOMUNALNYCH SEKTOR Z4 i N
sektor Z - zamieszkały
sektor N - niezamieszkały

wewn.4
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
WINDYKACJA wewn. 5
KASA
ODBIÓR WORKÓW Z GRUZEM
wewn. 6
REKLAMACJE
utrzymanie czystości
w mieście i uprzątanie zwierząt powypadkowych
wewn. 7
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
REKLAMACJE
wywóz odpadów komunalnych
wewn. 8
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
DYSPOZYTOR AKCJI ZIMA
wewn.9
Podczas  sezonu ziomowego EPGK sp. z o.o. pełni dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście oraz punkt informacyjno-dyspozytorski, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 i czynny jest całą dobę.

 

Kontakt dla kontrahentów

   
dane rejestrowe    
  NIP 5783125340
  REGON 367431388
   KRS 0000685469
BDO 000051366
DUNS 438429454
godziny pracy biura
    od poniedziałku do piątku  
 7:00 - 15:00

sekretariat spółki
   centrala    55/232 64 08 wewn. 1
 
   
   epgk@epgk.pl
konto bankowe
 PEKAO Bank Pekao S.A.
49 1240 2265 1111 0010 7381  8134 
 

     

kontakt AKCJA ZIMA 602  655 659
55 232 64 08 wewn. 9

       


                                                       

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: Rozporządzenie), zgodnie z art. 13 informuję w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników a w związku z tym informujemy, iż:

1.       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu przy ul. Szańcowej 1
2.       Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, którym jest Monika Zygmunt - Jakuć, z którym kontakt możliwy jest mailowo pod adresem: iodo@epgk.pl
3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.        odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Spółkę (Pracownicy i Współpracownicy), którzy muszą mieć dostęp do danych,  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania Spółki oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).
5.       
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do czasu zakończenia trwania wiążącej strony umowy, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
6.       
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych
7.       
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8.        podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
9.       
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 

 

 

 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017