Szybki Kontakt

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
epgk@epgk.pl
CENTRALA                                   
55/ 232 64 08
SEKRETARIAT wewn. 1

ZAMAWIANIE
podstawienia kontenera i
wywozu odpadów komunalnych   
    

wewn. 2
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH SEKTOR Z1 i Z3
sektor Z - zamieszkały

wewn.3
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

WYWÓZ ODPADÓW            KOMUNALNYCH SEKTOR Z4 i N
sektor Z - zamieszkały
sektor N - niezamieszkały

wewn.4
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
WINDYKACJA wewn. 5
KASA
ODBIÓR WORKÓW Z GRUZEM
wewn. 6
REKLAMACJE
utrzymanie czystości
w mieście i uprzątanie zwierząt powypadkowych
wewn. 7
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
REKLAMACJE
wywóz odpadów komunalnych
wewn. 8
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
DYSPOZYTOR AKCJI ZIMA
wewn.9
Podczas  sezonu ziomowego EPGK sp. z o.o. pełni dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście oraz punkt informacyjno-dyspozytorski, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 i czynny jest całą dobę.

 

Archiwum

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZP-5/EPGK/2020/D/PN

 

 

 

 

Zakup, magazynowanie i dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Miasto Elbląg w sezonie 2020/2021 

 


termin składania ofert - 12 października 2020 godz. 10:00
otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.10:30 
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczna oraz środki podjęte przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. zoo z siedzibą w Elblągu, w celu ochrony przed zakażeniem, nie będzie możliwości, aby osoby zainteresowane były obecne podczas otwarcia ofert. Otwarcie ofert odbędzie się online – transmisja będzie na oficjalnym kanale YOUTOBE EPGK sp. zoo.

 

 

 1. SIWZ
 2. edytowalne załączniki do SIWZ
 3. klucz publiczny
 4. ogłoszenie o zamówieniu
 5. zmiana SIWZ
 6. ogłoszenie o zmianie SIWZ

 Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZP-4/EPGK/2020

 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Elblągu, w związku z planowanym udzieleniem zamówienia  – w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,  zaprasza do składania ofert na wykonanie ogrodzenia działki   nr 70/4znajdującej się przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu należącej do  EPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu.

Termin składania ofert do 28-09-2020 r.

 

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy-kosztorys

3. Załacznik nr 2 - Klauzula informacyja ws przetwarzania danych osobowych

4. Załącznik nr 3 - rysunek podglądowy ogrodzenia przy ul. Kwiatkowskiego

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZP 3 /EPGK/20 20 / ZOC

 

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o. ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zakup wraz z dostawą używanej koparko ładowarki JCB 3CX wraz z osprzętem szt. 1 w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

1. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę koparko-ładowarki

2. formularz ofertowy - zal. 1 i 2

3. Specyfikacja techniczna - zal. nr 3

4. UMOWA - zal. nr 4

5. PROTOKÓŁ ODBIORU - zal. nr 5

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ZP-2/EPGK/2020/D/PN

Zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco
do wbudowania na drogach miasta Elblaga,
w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg


termin składania ofert - 15 maja 2020 godz. 10:00
otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.10:15

 

 

 1. SIWZ
 2. edytowalne załączniki do SIWZ
 3. Informacje z otwarcia ofert
 4. protokół z otwarcia ofert
 5. Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 

status:  udzielenie zamówienia

data ogłoszenia o zamówieniu: 7.05.2020r.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 ZP-1/EPGK/2020/D/PN

 Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco
do wbudowania na drogach miasta Elblaga,
w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg


termin składania ofert - 27 kwietnia 2020 godz. 10:00
otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.10:15

 

 

 

 1. SIWZ
 2. edytowalne załączniki do SIWZ
 3. ogłoszenie o zamówieniu
 4. protokół z otwarcia ofert
 5. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 6. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

status:  zakończono

data ogłoszenia o zamówieniu: 17.04.2020

 


ZP-13/EPGK/2019/U/PN

„Ubezpieczenie pojazdów”


termin składania ofert: 20 grudnia 2019 do godz. 09:30
 otwarcie ofert:  tego samego dnia o godz.10:00

status:  ogłoszenie o zamówieniu
data ogłoszenia o zamówieniu: 12.12.2019

 1. SIWZ
 2. załącznik nr 6  
 3. ogłoszenie o zamówieniu
 4. zaświadczenie o szkodowości 1
 5. zaświadczenie o szkodowości 2
 6. zaświadczenie o szkodowości 3
 7. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 8. tabela 1
 9. tabela 2 - edytowalna
 10. załącznik 1 - oferta - edytowalny
 11. załączniki 2a,2b,4,5 - edytowalne
 12. odpowiedzi na pytania do SIWZ [2]
 13. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 14. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


ZP-12/EPGK/2019/U/ZOC

 

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę

 pn.: OBSŁUGA PRAWNA ELBLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 termin składania ofert: 13 grudnia 2019 do godz. 10:00

 

opis przedmiotu i warunków współpracy


   

ZP-11/EPGK/2019/U/ZOC

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę

 pn.: Usługa kompleksowej obsługi informatycznej infrastruktury komputerowej oraz pełnienia funkcji Administratora Systemów Informatycznych

 termin składania ofert: 13 grudnia 2019 do godz. 08:00

 

 


 ZP-10/EPGK/2019/U/ZOC

Zaproszenie ofertowe na ochronę fizyczną obiektów i mienia na terenie siedziby EPGK Sp. z o. o.zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Postępowanie  w trybie zapytania o cenę.

Termin składania ofert cenowych - 06 grudnia 2019 do godz. 10:00

Otwarcie ofert - 06 grudnia 2019 do godz. 10:15

SIWZ

załączniki

Informacja z otwarcia  ofert

unieważnienie postępowania

 


ZP-9/EPGK/2019/D/PN

„Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego do pojazdów i sprzętów Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku 2020”

 termin składania ofert: 05 grudnia 2019 do godz. 09:00
 otwarcie ofert:  tego samego dnia o godz.09:15

 termin składania ofert: 09 grudnia 2019 do godz. 10:00
 otwarcie ofert:  tego samego dnia o godz.10:15

status:  umowa podpisana
data ogłoszenia o zamówieniu: 26.11.2019

 1. SIWZ
 2. załączniki (edytowalne)
 3. ogłoszenie o zamówieniu
 4. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 6. protokół postępowania ZP-PN
 7. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 8. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Zamawiający dokonuje korekty zapisu art. III ust.3 pkt. 4) SIWZ poprzez wykreślenie słów  "oraz w środki przymusu bezpośredniego"

 

ZP-8/EPGK/2019/D/PN

Zakup, magazynowanie i dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Miasto Elbląg w sezonie 2019/2020

termin składania ofert: 11 października 2019 do godz. 09:00
 otwarcie ofert:  tego samego dnia o godz.09:15

status:  umowa podpisana
data ogłoszenia o zamówieniu: 04.10.2019

 1. SIWZ
 2. edytowalne załączniki do SIWZ
 3. ogłoszenie o zamówieniu
 4. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 5. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


ZP-7/EPGK/2019/D/PN

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego ze skrzynią wyładowawczą oraz fabrycznie nowym osprzętem do zimowego utrzymania dróg, tj.: demontowaną czołownicą, pługiem do odśnieżania i posypywarką

termin składania ofert: 20 sierpnia 2019 do godz. 10:00
 otwarcie ofert:  tego samego dnia o godz.10:05

status:  umowa podpisana
data ogłoszenia o zamówieniu: 08.08.2019

 1. SIWZ
 2. edytowalne załączniki do SIWZ
 3. ogłoszenie o zamówieniu
 4. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 5. protokół z otwarcia ofert
 6. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 7. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


 

ZP-6/EPGK/2019/D/PN

 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
  samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki
  termin składania ofert: 19 sierpnia 2019 do godz. 10:00
NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26 SIERPNIA 2019 do godziny 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29 SIERPNIA 2019 do godz: 09:30

 otwarcie ofert:  tego samego dnia o godz.09:35

status:  umowa podpisana
data ogłoszenia o zamówieniu: 08.08.2019

 1. SIWZ
 2. edytowalne załączniki do SIWZ
 3. ogłoszenie o zamówieniu
 4. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert
 6. odpowiedzi na pytania do SIWZ [2]
 7. zmiana terminu składania ofert
 8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert
 9. protokół z otwarcia ofert
 10. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 11. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

ZP-5/EPGK/2019/D/PN

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

 używanego samochodu ciężarowego ze skrzynią wyładowawczą oraz fabrycznie nowym osprzętem do zimowego utrzymania dróg, tj.: demontowaną czołownicą, pługiem do odśnieżania i posypywarką

 termin składani ofert: 05 sierpnia 2019 do godz. 12:00
 otwarcie ofert: tego samego dnia o godz.12:05

status:  unieważnienie postępowania
data ogłoszenia o zamówieniu: 26.07.2019

 1. SIWZ
 2. edytowalne załączniki do SIWZ
 3. ogłoszenie o zamówieniu
 4. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 5. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania)

 


 

ZP-4/EPGK/2019/D/PN

 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki 

termin składani ofert: 31 lipca 2019 do godz. 12:00
 otwarcie ofert:  tego samego dnia o godz.12:05

status:  unieważnienie postępowania
data ogłoszenia o zamówieniu: 23.07.2019

 1. SIWZ
 2. edytowalne załączniki do SIWZ
 3. ogłoszenie o zamówieniu
 4. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 5. zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania
 6. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania)

 


ZP-3/EPGK/2019/D/PN

 Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco
do wbudowania na drogach miasta Elblaga,
w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg


termin składania ofert - 17 maja 2019 do godz. 10:00
otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.10:15

status:  podpisana umowa
data ogłoszenia o zamówieniu: 17.05.2019

 1. SIWZ
 2. edytowalne załączniki do SIWZ
 3. ogłoszenie o zamówieniu
 4. protokół z otwarcia ofert
 5. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 6. ogłoszenie o udzieleniu zamowienia


ZP-2/EPGK/2019/D/PN

 Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco
do wbudowania na drogach miasta Elblaga,
w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg

!!! zmiana terminu składania ofert !!!
termin składania ofert został przesunięty na 07 maja 2019 do godz. 10:00
otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.10:15

status:  unieważniony
data ogłoszenia o zamówieniu: 18.04.2019

 1. SIWZ
 2. ogłoszenie o zamówieniu
 3. edytowalne załączniki do SIWZ znajdują się na BIP
 4. odpowiedź na pyt. do SIWZ
 5. protokół z otwarcia ofert
 6. zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 


 ZP-1/EPGK/2019/D/PN

 Zakup i dostawa używanej koparki kołowej, obrotowej wraz z osprzętem - szt. 1

status:  umowa podpisana
data ogłoszenia o zamówieniu: 01.04.2019

 1. SIWZ
 2. ogłoszenie o zamówieniu
 3. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

BIP


 

ZP-5/EPGK/2018/D/PN

Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego do pojazdów i sprzętów
Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


status:  podpisana umowa
data ogłoszenia o zamówieniu: 21.12.2018

SIWZ
ogłoszenie o zamówieniu

odpowiedzi na pytania do SIWZ

protokół z otwarcia ofert
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
protokół ZP-PN
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


ZP-4/EPGK/2018/U/PN

Dzierżawa samochodów ciężarowych do zbierania i przewozu odpadów komunalnych (śmieciarek) – szt. 3

data ogłoszenia o zamówieniu: 21.11.2018
status: 
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 p.z.p.

 SIWZ
załączniki do SIWZ
ogłoszenie o zamówieniu
wzór umowy (zmiana) 22.11.2018
protokół komisji przetargowej

*****************************************************

ZP-3/EPGK/D/2018/PN
data ogłoszenia: 26 września 2018
Przetarg nieograniczony na:

 Zakup, magazynowanie w pomieszczeniach magazynowych wykonawcy
i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019

status: podpisana umowa

 Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

*******************************************************

EZP-1/EPGK/2018/D/PN
data ogłoszenia: 22.06.2018 

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU
FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH

 status: podpisana umowa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

******************************************************* 

ZP-2/EPGK/D/2018/PN
data ogłoszenia o zamówieniu: 27 marca 2018
Przetarg nieograniczony na:

Zakup, bez dostawy, do 700 ton masy mineralno – asfaltowej drobnoziarnistej grysowej na gorąco (warstwa ścieralna KR3-4) do wbudowania na drogach miasta Elbląga realizowanych na zlecenie Gminy Miasto Elbląg

 status: podpisana umowa

*******************************************************

ZP-1/EPGK/D/2018/PN
data ogłoszenia o zamówieniu: 18 stycznia 2018
Przetarg nieograniczony na:

Sukcesywną sprzedaż oleju napędowego do pojazdów i sprzętów Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

status: podpisana umowa

******************************************************* 

ZP-2/EPGK/D/2017/PN
data ogłoszenia o zamówieniu: 20 listopada 2017
Przetarg nieograniczony na:

dostawę używanego pojazdu specjalistycznego - śmieciarki satelitarnej
status: podpisana umowa

******************************************************* 

ZP-1/EPGK/D/2017/PN
data ogłoszenia: 18 września 2017
Przetarg nieograniczony na:
zakup, magazynowanie w pomieszczeniach magazynowych wykonawcy
i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018

status: podpisana umowa

 


 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017