Szybki Kontakt

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
epgk@epgk.pl
CENTRALA                                   
55/ 232 64 08
SEKRETARIAT wewn. 1

 

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH SEKTOR Z1, Z3 ORAZ UPRZĄTNIĘCIE ZWIERZĄT POWYPADKOWYCH

sektor Z - zamieszkały,  sektor N- niezamieszkały          

wewn.3
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH SEKTOR Z4, Z5 ORAZ 5N

sektor Z - zamieszkały,  sektor N- niezamieszkały 

wewn.4
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
WINDYKACJA, PŁATNOŚCI, FAKTURY wewn. 5
KASA


REKLAMACJE
utrzymanie czystości
w mieście 
wewn. 7
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
REKLAMACJE
wywóz odpadów komunalnych
wewn. 8
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
DYSPOZYTOR AKCJI ZIMA
wewn.9
Podczas  sezonu ziomowego EPGK sp. z o.o. pełni dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście oraz punkt informacyjno-dyspozytorski, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 i czynny jest całą dobę.

□ – zapoznałem się z treścią obowiązku informacyjnego RODO i akceptuje jego treść. 

 

Archiwum

 ZP-8/EPGK/2021/D/PN

 

"DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU UŻYWANYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH ZE SKRZYNIĄ WYŁADOWCZĄ ORAZ FABRYCZNIE NOWYM OSPRZĘTEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG."

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ZP-7/EPGK/2021/D/PN

 

"ZAKUP, MAGAZYNOWANIE I DOSTAWA SOLI DROGOWEJ NA POTRZEBY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY MIASTO ELBLĄG W SEZONIE 2021/2022".

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ZP-6/EPGK/2021/D/PN

 

 ZAKUP UŻYWANEJ KOPARKO - ŁADOWARKI JCB 3 CX WRAZ Z OSPRZĘTEM

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZP-5/EPGK/2021/D/PN

 

 ZAKUP UŻYWANEJ KOPARKO - ŁADOWARKI JCB 3 CX WRAZ Z OSPRZĘTEM

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg pisemny nieograniczony na

sprzedaż  pojazdów Spółki EPGK

 

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZP-4/EPGK/D/PN


DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU UŻYWANEJ  KOŁOWEJ UKŁADARKI MAS BITUMICZNYCH.

 

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

13. Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3- ZP/EPGK/2021

„SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA ELBLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ  sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu”

  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZP-2/EPGK/2021/D/PN     

Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco

do wbudowania na drogach miasta Elbląga,

 

w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg w 2021 roku.

 

5. Informacja z otwarcia 

6. Informacja o wyborze oferty

7. Ogłoszenie o wyniku postępowania

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZP-1/EPGK/2021/D/PN     

ZAKUP, MAGAZYNOWANIE I DOSTAWA SOLI DROGOWEJ NA POTRZEBY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY MIASTO ELBLĄG W SEZONIE 2020/2021.

 

Informacja o wyniku postępowania

 Ogłoszenie o wyniku postęowania

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 EZP-1/EPGK/2020/D/PN     

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

 

fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych”

 

.INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ZP-6/EPGK/2020/D/PN     

„Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego do pojazdów i sprzętów Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z oghraniczoną odpowiedzialnością w roku 2021


5. Informacja o wyborze oferty

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZP-5/EPGK/2020/D/PN

Zakup, magazynowanie i dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Miasto Elbląg w sezonie 2020/2021 

 

 Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZP-4/EPGK/2020

 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Elblągu, w związku z planowanym udzieleniem zamówienia  – w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,  zaprasza do składania ofert na wykonanie ogrodzenia działki   nr 70/4znajdującej się przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu należącej do  EPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZP 3 /EPGK/20 20 / ZOC

 

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o. ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zakup wraz z dostawą używanej koparko ładowarki JCB 3CX wraz z osprzętem szt. 1 w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ZP-2/EPGK/2020/D/PN

Zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco
do wbudowania na drogach miasta Elblaga,
w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg

 1. Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ZP-1/EPGK/2020/D/PN

 Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco
do wbudowania na drogach miasta Elblaga,
w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg

 1. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 2. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


ZP-13/EPGK/2019/U/PN

„Ubezpieczenie pojazdów”

 1. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


ZP-12/EPGK/2019/U/ZOC

 

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę

 pn.: OBSŁUGA PRAWNA ELBLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 


   

ZP-11/EPGK/2019/U/ZOC

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę

 pn.: Usługa kompleksowej obsługi informatycznej infrastruktury komputerowej oraz pełnienia funkcji Administratora Systemów Informatycznych

 


 ZP-10/EPGK/2019/U/ZOC

Zaproszenie ofertowe na ochronę fizyczną obiektów i mienia na terenie siedziby EPGK Sp. z o. o.zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Postępowanie  w trybie zapytania o cenę.

 

unieważnienie postępowania

 


ZP-9/EPGK/2019/D/PN

„Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego do pojazdów i sprzętów Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku 2020”

 1. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZP-8/EPGK/2019/D/PN

Zakup, magazynowanie i dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Miasto Elbląg w sezonie 2019/2020

 

 1. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


ZP-7/EPGK/2019/D/PN

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego ze skrzynią wyładowawczą oraz fabrycznie nowym osprzętem do zimowego utrzymania dróg, tj.: demontowaną czołownicą, pługiem do odśnieżania i posypywarką

 

 1. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


 

ZP-6/EPGK/2019/D/PN

 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
  samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki
  

 1. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

ZP-5/EPGK/2019/D/PN

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

 używanego samochodu ciężarowego ze skrzynią wyładowawczą oraz fabrycznie nowym osprzętem do zimowego utrzymania dróg, tj.: demontowaną czołownicą, pługiem do odśnieżania i posypywarką

 

 1. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania)

 


 

ZP-4/EPGK/2019/D/PN

 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki 

 

 1. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania)

 


ZP-3/EPGK/2019/D/PN

 Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco
do wbudowania na drogach miasta Elblaga,
w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg

 1. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. ogłoszenie o udzieleniu zamowienia


ZP-2/EPGK/2019/D/PN

 Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco
do wbudowania na drogach miasta Elblaga,
w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg

 1. zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 


 ZP-1/EPGK/2019/D/PN

 Zakup i dostawa używanej koparki kołowej, obrotowej wraz z osprzętem - szt. 1

 1. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

BIP


 

ZP-5/EPGK/2018/D/PN

Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego do pojazdów i sprzętów
Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
protokół ZP-PN
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


ZP-4/EPGK/2018/U/PN

Dzierżawa samochodów ciężarowych do zbierania i przewozu odpadów komunalnych (śmieciarek) – szt. 3

data ogłoszenia o zamówieniu: 21.11.2018
status: 
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 p.z.p.

 SIWZ
załączniki do SIWZ
ogłoszenie o zamówieniu
wzór umowy (zmiana) 22.11.2018
protokół komisji przetargowej

*****************************************************

ZP-3/EPGK/D/2018/PN

 Zakup, magazynowanie w pomieszczeniach magazynowych wykonawcy
i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019

status: podpisana umowa

 Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

*******************************************************

EZP-1/EPGK/2018/D/PN
 

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU
FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

******************************************************* 

ZP-2/EPGK/D/2018/PN

Zakup, bez dostawy, do 700 ton masy mineralno – asfaltowej drobnoziarnistej grysowej na gorąco (warstwa ścieralna KR3-4) do wbudowania na drogach miasta Elbląga realizowanych na zlecenie Gminy Miasto Elbląg

 status: podpisana umowa

*******************************************************

ZP-1/EPGK/D/2018/PN

Sukcesywną sprzedaż oleju napędowego do pojazdów i sprzętów Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

status: podpisana umowa

******************************************************* 

ZP-2/EPGK/D/2017/PN

dostawę używanego pojazdu specjalistycznego - śmieciarki satelitarnej
status: podpisana umowa

******************************************************* 

ZP-1/EPGK/D/2017/PN
data ogłoszenia: 18 września 2017
Przetarg nieograniczony na:
zakup, magazynowanie w pomieszczeniach magazynowych wykonawcy
i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018

status: podpisana umowa

 


 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017