Przejdź do głównych treści Przejdź do głównego menu

Archiwum

 

 


Nr postępowania: ZP-1/EPGK/2024

„Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco do wbudowania na drogach miasta Elbląga, w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg w 2024 roku”. 

Informacje dotyczące postępowania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/892198


 

 Numer  postępowania : ZP-2/EPGK/2023

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA ELBLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ  sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

 

Informacje dotyczące postępowania pod linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/742817


Ubezpieczenie pojazdów.

Nr postępowania ZP-10/EPGK/2022 -  postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych

 

Informacje dotyczące postępowania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/698016

 


 SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA DLA SPÓŁKI EPGK.

EZP-2/EPGK/2022 przetarg nieograniczony o wartości powyżej 215 000,00 euro

Informacje dotyczące postępowania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/697886

 


  Znak sprawy : ZP-11/EPGK/2022

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Elblagu zaprasza do składania ofert na :

 

"USŁUGĘ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PRAWNEJ

 Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE

 

Termin składania ofert do 20 grudnia 2022 r. do godziny 15.00

Otwarcie ofert 21 grudnia 2022 r. o godzinie 9.30.

 

 

 

INFORMACJA O OFERTACH

INFORMACJA 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, na podstawie zapisu rozdz. VII ust. 5 zapytania ofertowego UNIEWAŻNIA niniejsze postępowanie pn. "USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PRAWNEJ Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu".


 

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

o g ł a s z a

przetarg pisemny nieograniczony na

sprzedaż  składników majątkowych :

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY STAR MAN

 

ZDJĘCIE NR 1 , ZDJĘCIE NR 2 ZDJĘCIE NR 3 , 

 


TERMIN SKŁADANIA OFERT :

DO DNIA 05 GRUDNIA  2022 r. DO GODZINY 15.00


 

TERMIN OTWARCIA OFERT  :

W DNIU 06 GRUDNIA   2022 r. O GODZINIE 10.00.


 

TERMIN WPŁATY WADIUM :  DO DNIA 03 GRUDNIA 2022 r.


 

REGULAMIN SPRZEDAŻY 

W TYERMINIE SKŁADANIA OFERT  - NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA

 

 

 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę siedziby Spółki EPGK.

Nr postępowania ZP-7/EPGK/2022 -  postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych

 

Informacje dotyczące postępowania pod linkiem:

platformazakupowa.pl/transakcja/661635

 


DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZE SKRZYNIĄ WYŁADOWCZĄ ORAZ FABRYCZNIE NOWYM OSPRZĘTEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.

Nr postępowania ZP-8/EPGK/2022 -  postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych

 

Informacje dotyczące postępowania pod linkiem:

platformazakupowa.pl/transakcja/662150


Znak sprawy: ZP-6/EPGK/2022

Przedmiot zamówienia :

"Zakup i dostawa używanego samochodu dostawczego do 3,5 t"

TERMIN SKŁADANIA OFERT - 12.08.2022 do godziny 10.00

OTWARCIE OFERT - 12.08.2022 r. o godzinie 11.00

ZAPYTANE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 (EDYTOWALNY)

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT !!!

 

W TERMINIE  SKŁADANIA OFERT  DO ZAMAWIAJĄCEGO NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA.


 

Znak sprawy: ZP-5/EPGK/2022

ZAKUP, MAGAZYNOWANIE I DOSTAWA SOLI DROGOWEJ NA POTRZEBY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY MIASTO ELBLĄG W SEZONIE 2022/2023.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 


Znak sprawy: ZP-4/EPGK/2022

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z  opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego 3 – osiowego z zabudową jednokomorową typu śmieciarka”.

 .INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 


 

Znak sprawy: ZP-3/EPGK/2022

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z  opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego 3 – osiowego z zabudową jednokomorową typu śmieciarka”.

 


 

Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco do wbudowania na drogach miasta Elbląga, w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg w 2022 roku”.

Znak sprawy: ZP-2/EPGK/2022


 

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA ELBLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

Znak sprawy: ZP-1/EPGK/2022


 

Znak sprawy : ZP-12/EPGK/2021
„Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów i mienia na terenie siedziby  Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Znak sprawy: ZP-11/EPGK/2021/D/PN
SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA DLA SPÓŁKI EPGK.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Znak sprawy: ZP-10/EPGK/2021
„DOSTAWA UŻYWANEGO WALCA DROGOWEGO DLA ELBLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ  sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Znak sprawy: ZP-9/EPGK/2021
„Badanie sprawozdania finansowego Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu za rok 2021 i rok 2022”

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Znak sprawy: ZP-8/EPGK/2021/D/PN
"DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU UŻYWANYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH ZE SKRZYNIĄ WYŁADOWCZĄ ORAZ FABRYCZNIE NOWYM OSPRZĘTEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG."

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Znak sprawy: ZP-7/EPGK/2021/D/PN
"ZAKUP, MAGAZYNOWANIE I DOSTAWA SOLI DROGOWEJ NA POTRZEBY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY MIASTO ELBLĄG W SEZONIE 2021/2022"

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Znak sprawy: ZP-6/EPGK/2021/D/PN
„ZAKUP UŻYWANEJ KOPARKO - ŁADOWARKI JCB 3 CX WRAZ Z OSPRZĘTEM”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY


Znak sprawy: ZP-5/EPGK/2021/D/PN
„ZAKUP UŻYWANEJ KOPARKO - ŁADOWARKI JCB 3 CX WRAZ Z OSPRZĘTEM”

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż  pojazdów Spółki EPGK

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT


Znak sprawy: ZP-4/EPGK/D/PN
DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU UŻYWANEJ  KOŁOWEJ UKŁADARKI MAS BITUMICZNYCH.

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
13. Ogłoszenie o wyniku postępowania


Znak sprawy: 3-ZP/EPGK/2021
„SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA ELBLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ  sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu”  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Znak sprawy: ZP-2/EPGK/2021/D/PN
Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco do wbudowania na drogach miasta Elbląga, w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg w 2021 roku.

Informacja z otwarcia
Informacja o wyborze oferty
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wykonaniu umowy


Znak sprawy: ZP-1/EPGK/2021/D/PN
ZAKUP, MAGAZYNOWANIE I DOSTAWA SOLI DROGOWEJ NA POTRZEBY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY MIASTO ELBLĄG W SEZONIE 2020/2021. 

Informacja o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postęowania


Znak sprawy: EZP-1/EPGK/2020/D/PN
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Znak sprawy: ZP-6/EPGK/2020/D/PN
„Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego do pojazdów i sprzętów Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z oghraniczoną odpowiedzialnością w roku 2021”

5. Informacja o wyborze oferty
6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: ZP-5/EPGK/2020/D/PN
Zakup, magazynowanie i dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Miasto Elbląg w sezonie 2020/2021 

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: ZP-4/EPGK/2020
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Elblągu, w związku z planowanym udzieleniem zamówienia  – w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,  zaprasza do składania ofert na wykonanie ogrodzenia działki   nr 70/4znajdującej się przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu należącej do  EPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Znak sprawy: ZP 3 /EPGK/20 20 / ZOC
ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o. ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zakup wraz z dostawą używanej koparko ładowarki JCB 3CX wraz z osprzętem szt. 1 w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Znak sprawy: ZP-2/EPGK/2020/D/PN
Zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco do wbudowania na drogach miasta Elblaga, w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg

Informacja o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: ZP-1/EPGK/2020/D/PN
Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco do wbudowania na drogach miasta Elblaga, w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: ZP-13/EPGK/2019/U/PN
„Ubezpieczenie pojazdów”

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: ZP-12/EPGK/2019/U/ZOC
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: OBSŁUGA PRAWNA ELBLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: ZP-11/EPGK/2019/U/ZOC
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: Usługa kompleksowej obsługi informatycznej infrastruktury komputerowej oraz pełnienia funkcji Administratora Systemów Informatycznych

informacja z otwarcia ofert

 


Znak sprawy: ZP-10/EPGK/2019/U/ZOC
Zaproszenie ofertowe na ochronę fizyczną obiektów i mienia na terenie siedziby EPGK Sp. z o. o.zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Postępowanie  w trybie zapytania o cenę. 

unieważnienie postępowania


Znak sprawy: ZP-9/EPGK/2019/D/PN
„Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego do pojazdów i sprzętów Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku 2020”

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: ZP-8/EPGK/2019/D/PN
Zakup, magazynowanie i dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Miasto Elbląg w sezonie 2019/2020

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


Znak sprawy: ZP-7/EPGK/2019/D/PN
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego ze skrzynią wyładowawczą oraz fabrycznie nowym osprzętem do zimowego utrzymania dróg, tj.: demontowaną czołownicą, pługiem do odśnieżania i posypywarką 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: ZP-6/EPGK/2019/D/PN
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: ZP-5/EPGK/2019/D/PN
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego ze skrzynią wyładowawczą oraz fabrycznie nowym osprzętem do zimowego utrzymania dróg, tj.: demontowaną czołownicą, pługiem do odśnieżania i posypywarką

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania)


Znak sprawy: ZP-4/EPGK/2019/D/PN
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki  

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania)


Znak sprawy: ZP-3/EPGK/2019/D/PN
Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco do wbudowania na drogach miasta Elblaga, w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamowienia


Znak sprawy: ZP-2/EPGK/2019/D/PN
Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco do wbudowania na drogach miasta Elblaga, w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg

zawiadomienie o unieważnieniu przetargu


Znak sprawy: ZP-1/EPGK/2019/D/PN
Zakup i dostawa używanej koparki kołowej, obrotowej wraz z osprzętem - szt. 1

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
BIP


Znak sprawy: ZP-5/EPGK/2018/D/PN
Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego do pojazdów i sprzętów Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
protokół ZP-PN
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: ZP-4/EPGK/2018/U/PN
Dzierżawa samochodów ciężarowych do zbierania i przewozu odpadów komunalnych (śmieciarek) – szt. 3

data ogłoszenia o zamówieniu: 21.11.2018
status:  unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 p.z.p.

SIWZ
załączniki do SIWZ
ogłoszenie o zamówieniu
wzór umowy (zmiana) 22.11.2018
protokół komisji przetargowej


Znak sprawy: ZP-3/EPGK/D/2018/PN
Zakup, magazynowanie w pomieszczeniach magazynowych wykonawcy i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019

status: podpisana umowa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: EZP-1/EPGK/2018/D/PN
DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Znak sprawy: ZP-2/EPGK/D/2018/PN
Zakup, bez dostawy, do 700 ton masy mineralno – asfaltowej drobnoziarnistej grysowej na gorąco (warstwa ścieralna KR3-4) do wbudowania na drogach miasta Elbląga realizowanych na zlecenie Gminy Miasto Elbląg

status: podpisana umowa


Znak sprawy: ZP-1/EPGK/D/2018/PN
Sukcesywną sprzedaż oleju napędowego do pojazdów i sprzętów Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

status: podpisana umowa


Znak sprawy: ZP-2/EPGK/D/2017/PN
dostawę używanego pojazdu specjalistycznego - śmieciarki satelitarnej

status: podpisana umowa


Znak sprawy: ZP-1/EPGK/D/2017/PN
Przetarg nieograniczony na: zakup, magazynowanie w pomieszczeniach magazynowych wykonawcy i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018

data ogłoszenia: 18 września 2017
status: podpisana umowa

Szybki kontakt
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
epgk@epgk.pl
CENTRALA (55) 232 64 08
SEKRETARIAT wewn. 1

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH SEKTOR Z1, Z3, N1, N3 ORAZ UPRZĄTNIĘCIE ZWIERZĄT POWYPADKOWYCH

sektor Z - zamieszkały, sektor N- niezamieszkały
wewn. 3
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

ODPADÓW KOMUNALNYCH SEKTOR Z4, Z5, N4, N5

sektor Z - zamieszkały,sektor N- niezamieszkały

 

wewn. 4
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
WINDYKACJA, PŁATNOŚCI, FAKTURY wewn. 5
KASA
REKLAMACJE
utrzymanie czystości w mieście
wewn. 7
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
REKLAMACJE
wywóz odpadów komunalnych
wewn. 8
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
DYSPOZYTOR AKCJI ZIMA wewn. 9
Podczas  sezonu zimowego EPGK Sp. z o. o. pełni dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście oraz punkt informacyjno-dyspozytorski, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 - czynny całą dobę.