Szybki Kontakt

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
epgk@epgk.pl
CENTRALA                                   
55/ 232 64 08
SEKRETARIAT wewn. 1

ZAMAWIANIE
podstawienia kontenera i
wywozu odpadów komunalnych   
    

wewn. 2
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH SEKTOR Z1 i Z3
sektor Z - zamieszkały

wewn.3
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

WYWÓZ ODPADÓW            KOMUNALNYCH SEKTOR Z4 i N
sektor Z - zamieszkały
sektor N - niezamieszkały

wewn.4
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
WINDYKACJA wewn. 5
KASA
ODBIÓR WORKÓW Z GRUZEM
wewn. 6
REKLAMACJE
utrzymanie czystości
w mieście i uprzątanie zwierząt powypadkowych
wewn. 7
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
REKLAMACJE
wywóz odpadów komunalnych
wewn. 8
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
DYSPOZYTOR AKCJI ZIMA
wewn.9
Podczas  sezonu ziomowego EPGK sp. z o.o. pełni dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście oraz punkt informacyjno-dyspozytorski, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 i czynny jest całą dobę.

 

O nas

Podstawa prawna powołania Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzilnością

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Gmina Miasta Elbląg i Zakład Utylizacji Odpadów spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstała w 2017 roku. Została powołana  30 marca 2017 r. uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr XXV/482/2017.

Przesłanki powołania Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzilnością


Celem działalności Spółki jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej (zadań własnych) Gminy Miasta Elbląg, dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie utrzymania czystości i porządku, urządzeń sanitarnych oraz gminnych dróg, ulic, mostów i placów, a także realizacja zadań Gminy dotyczących utrzymania dróg, ulic, mostów i placów administrowanych przez Gminę Miasto Elbląg, z wykorzystaniem koncepcji "in house" tj. zamówień z  "wolnej ręki", z zastosowaniem art. 67 ust.1 pkt 12 Pzp.
 

Wizja

EPGK Sp. z o.o.  to innowacyjne przedsiębiorstwo świadczące szeroki zakres usług komunalnych wysokiej jakości, po akceptowalnych społecznie cenach, działające w harmonii z naturą, dzięki czemu kojarzone jest  z przyjaznym wizerunkiem miasta, porządkiem, nowoczesnością i bezpieczeństwem mieszkańców miasta.
 

Misja

Naszą misją jest profesjonalna i sprawna obsługa mieszkańców i przestrzeni miasta w zakresie przyjętych do realizacji usług komunalnych, w oparciu o nowoczesną infrastrukturę techniczną, przez kompetentnych i ciągle doskonalących swoje umiejętności pracowników.

Cele główne:

  1. systematyczne podnoszenie zadowolenia mieszkańców z jakości i ilości świadczonych usług,
  2. umacnianie pozycji lidera w branży, wzrost wartości rynkowej i budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa,
  3. wdrażanie innowacyjnych systemów technologicznych poprzez pozyskiwanie współfinansowania projektów ze źródeł zewnętrznych - funduszy UE, programów operacyjnych, funduszy ochrony środowiska i budżetu państwa,
  4. poprawę warunków pracy, wydajności i wynagrodzeń pracowników.

Przedmiot działania

Spółka realizuje  wybrane zadania w zakresie gospodarki komunalnej, m.in.:

  • zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników
  • remonty i naprawy dróg i chodników
  • malowanie oznakowania poziomego na jezdniach
  • prowadzenie magazynu depozytów materiałów miasta
  • dekoracja miasta
  • obsługa imprez masowych


Rozwijamy miasto w zakresie zleconych do realizacji inwestycji tak, by mogło być bardziej funkcjonalne i nowoczesne.Stawiamy na jakość. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

 

 

  

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017