Szybki Kontakt

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
epgk@epgk.pl
CENTRALA                                   
55/ 232 64 08
SEKRETARIAT wewn. 1

ZAMAWIANIE
podstawienia kontenera i
wywozu odpadów komunalnych   
    

wewn. 2
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH SEKTOR Z1 i Z3
sektor Z - zamieszkały

wewn.3
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

WYWÓZ ODPADÓW            KOMUNALNYCH SEKTOR Z4 i N
sektor Z - zamieszkały
sektor N - niezamieszkały

wewn.4
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
WINDYKACJA wewn. 5
KASA
ODBIÓR WORKÓW Z GRUZEM
wewn. 6
REKLAMACJE
utrzymanie czystości
w mieście i uprzątanie zwierząt powypadkowych
wewn. 7
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
REKLAMACJE
wywóz odpadów komunalnych
wewn. 8
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
DYSPOZYTOR AKCJI ZIMA
wewn.9
Podczas  sezonu ziomowego EPGK sp. z o.o. pełni dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście oraz punkt informacyjno-dyspozytorski, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 i czynny jest całą dobę.

 

Władze Spółki

Zgromadzenie wspólników
jest najwyższym organem Spółki. Udziały w kapitale zakładowym Spółki, który wynosi 4 041 000,00 zł, zostały objęte przez:

                     

  

     

Gmina Miasto Elbląg objęła 2857  udziałów            

               

    Zakład Utylizacji Odpadów spółka
     z ograniczoną 
odpowiedzialnością  
    objęła 1184 udziały.

 
Rada Nadzorcza
jest organem nadzorczym Spółki. Składa się z trzech członków, w tym  Przewodniczącego i Sekretarza.

 

Przewodniczący  Rady Nadzorczej
  Władysław Mańkut
 
     Sekretarz Rady Nadzorczej    
Piotr Gliniewicz
 
   Członek Rady Nadzorczej  
Sławomir Prawdzik
 


Zarząd spółki
jest jednoosobowy w osobie Dyrektora Spółki powołanego na 5-letnią kadencję. Zarząd jest
organem kierującym i reprezentującym Spółkę.

                                                                                                                                   

        Dyrektor Spółki
      Marek Cymerys

 
 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017