Przejdź do głównych treści Przejdź do głównego menu

ZIMOWE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Elblągu, na podstawie umowy, już w listopadzie rozpocznie realizację zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg w mieście w sezonie zimowym.

Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników obejmuje:
 • zapobieganie i likwidacja śliskości zimowej oraz usuwanie skutków zimy na jezdniach, parkingach i pętlach autobusowych, chodnikach, placach i przystankach komunikacji zbiorowej poprzez odśnieżanie i posypywanie ich nawierzchni środkami stosowanymi do zwalczania śliskości zimowej,
 • pełnienie zimowego dyżuru całodobowego,
 • wywóz śniegu,
 • „poziome” oczyszczanie jezdni, parkingów i pętli autobusowych, chodników, placów i przystanków komunikacji zbiorowej.
Kolejność realizacji zimowego utrzymania powierzonych terenów:
 • jezdnie parkingów, pętle autobusowe, chodniki, place, przystanki autobusowe i tramwajowe zaliczone do I i II kolejności odśnieżania
 • jezdnie parkingów, pętle autobusowe, chodniki, place, przystanki autobusowe i tramwajowe zaliczone do I kolejności odśnieżania
 • jezdnie parkingów, pętle autobusowe, chodniki, place, przystanki autobusowe i tramwajowe zaliczone do II kolejności odśnieżania
 • jezdnie parkingów, pętle autobusowe, chodniki, place, przystanki autobusowe i tramwajowe zaliczone do III kolejności odśnieżania

Standard I

jezdnie, parkingi i pętle autobusowe I kolejności odśnieżania utrzymane w standardzie I:

 • ulice, na których odbywa się ruch autobusów komunikacji miejskiej i ruch tranzytowy,
 • drogi wylotowe z miasta Elbląga
 • ulice, przy których zlokalizowane są ważne obiekty publiczne, tj. Szpital, Policja, Straż Pożarna, Urząd Miejski, Urząd Skarbowy, itp.

Standard II

jezdnie, parkingi i pętle autobusowe II kolejności odsnieżania utrzymane w standardzie II:

 • ważne ulice dla ruchu osiedlowego i lokalnego
 • parkingów objętych strefa płatnego parkowania i pętli autobusowych
 • jezdni i parkingów

Standard III

jezdnie III kolejności odśnieżania utrzymane w standardzie III:

 • pozostałe ulice i drogi nie objęte I i II kolejnością odśnieżania
Dyżur całodobowy

Podczas sezonu zimowego 2022/2023 EPGK sp. z o.o. utrzymuje dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz punkt informacyjno–dyspozycyjny, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1, czynny całą dobę.

interwencje w zakresie zimowego utrzymania dróg można zgłaszać pod nr telefonu:

Wykaz ulic, parkingów, pętli autobusowych, przystanków komunikacji miejskiej, chodników i placów objętych zimowym utrzymaniem

Pliki dołączone do informacji:
Szybki kontakt
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
epgk@epgk.pl
CENTRALA (55) 232 64 08
SEKRETARIAT wewn. 1

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH SEKTOR Z1, Z3, N1, N3 ORAZ UPRZĄTNIĘCIE ZWIERZĄT POWYPADKOWYCH

sektor Z - zamieszkały, sektor N- niezamieszkały
wewn. 3
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

ODPADÓW KOMUNALNYCH SEKTOR Z4, Z5, N4, N5

sektor Z - zamieszkały,sektor N- niezamieszkały

 

wewn. 4
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
WINDYKACJA, PŁATNOŚCI, FAKTURY wewn. 5
KASA
REKLAMACJE
utrzymanie czystości w mieście
wewn. 7
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
REKLAMACJE
wywóz odpadów komunalnych
wewn. 8
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
DYSPOZYTOR AKCJI ZIMA wewn. 9
Podczas  sezonu zimowego EPGK Sp. z o. o. pełni dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście oraz punkt informacyjno-dyspozytorski, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 - czynny całą dobę.