Szybki Kontakt

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
epgk@epgk.pl
CENTRALA                                   
55/ 232 64 08
SEKRETARIAT wewn. 1

ZAMAWIANIE
podstawienia kontenera i
wywozu odpadów komunalnych   
    

wewn. 2
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH SEKTOR Z1 i Z3
sektor Z - zamieszkały

wewn.3
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

WYWÓZ ODPADÓW            KOMUNALNYCH SEKTOR Z4 i N
sektor Z - zamieszkały
sektor N - niezamieszkały

wewn.4
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
WINDYKACJA wewn. 5
KASA
ODBIÓR WORKÓW Z GRUZEM
wewn. 6
REKLAMACJE
utrzymanie czystości
w mieście i uprzątanie zwierząt powypadkowych
wewn. 7
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
REKLAMACJE
wywóz odpadów komunalnych
wewn. 8
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
DYSPOZYTOR AKCJI ZIMA
wewn.9
Podczas  sezonu ziomowego EPGK sp. z o.o. pełni dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście oraz punkt informacyjno-dyspozytorski, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 i czynny jest całą dobę.

 

ZIMOWE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością  w Elblągu, na podstawie umowy DZD/UD-30/2017, już w listopadzie rozpocznie realizację zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg w mieście w sezonie zimowym  2019/2020.

 

Kolejność realizacji zimowego
utrzymania jezdni i chodników
 DYŻUR CAŁODOBOWY Wykaz
ulic, parkingów, pętli autobusowych, przystanków komunikacji miejskiej, chodników i placów objętych zimowym utrzymaniem
Standardy utrzymania dróg i chodników:
I II III

*) aby przejść do interesującego fragmentu tekstu kliknij temat w tabeli

 

Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników obejmuje:

     zapobieganie i likwidacja śliskości zimowej oraz  usuwanie skutków zimy na jezdniach, parkingach i pętlach autobusowych, chodnikach, placach i przystankach komunikacji zbiorowej poprzez odśnieżanie i posypywanie ich nawierzchni środkami stosowanymi do zwalczania śliskości zimowej,

     pełnienie zimowego dyżuru całodobowego,

     wywóz śniegu,

„poziome” oczyszczanie jezdni, parkingów i pętli autobusowych, chodników, placów i przystanków komunikacji zbiorowej.

Kolejność realizacji zimowego utrzymania powierzonych terenów:
     
jezdnie parkingów, pętle autobusowe, chodniki, place, przystanki autobusowe i tramwajowe  zaliczone do I i II kolejności odśnieżania

  jezdnie parkingów, pętle autobusowe, chodniki, place, przystanki autobusowe i tramwajowe zaliczone do I  kolejności odśnieżania
     
jezdnie parkingów, pętle autobusowe, chodniki, place, przystanki autobusowe i tramwajowe zaliczone  II kolejności odśnieżania
     
jezdnie parkingów, pętle autobusowe, chodniki, place, przystanki autobusowe i tramwajowe zaliczone  III kolejności odśnieżania
      

Standard I

jezdnie, parkingi i pętle autobusowe I kolejności odśnieżania utrzymane w  standardzie I: 
   
     ulice, na których odbywa się ruch autobusów komunikacji miejskiej i ruch tranzytowy,
         drogi wylotowe z miasta Elbląga
         ulice, przy których zlokalizowane są ważne obiekty publiczne, tj. Szpital, Policja, Straż Pożarna,
          Urząd Miejski, Urząd Skarbowy, itp.


Standard II

jezdnie, parkingi i pętle autobusowe II kolejności odsnieżania utrzymane   w  standardzie II:   
        ważne ulice dla ruchu osiedlowego i lokalnego
        parkingów objętych strefa płatnego parkowania i pętli autobusowych
       jezdni i parkingów

Standard III


jezdnie III kolejności odśnieżania utrzymane w standardzie III:

      pozostałe ulice i drogi nie objęte I i II kolejnością odśnieżania

 

Dyżur całodobowy

Podczas   sezonu zimowego 2019/2020 EPGK sp. z o.o. utrzymuje dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz  punkt informacyjno –dyspozycyjny, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1, czynny całą dobę.

interwencje w zakresie zimowego utrzymania dróg można zgłaszać pod nr telefonu:

 

 602 655 659   55 232 64 08 wewn. 9
   


Wykaz 
ulic, parkingów, pętli autobusowych, przystanków komunikacji miejskiej, chodników i placów objętych zimowym utrzymaniem

Pliki dołączone do informacji:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017