Szybki Kontakt

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
epgk@epgk.pl
CENTRALA                                   
55/ 232 64 08
SEKRETARIAT wewn. 1

 

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH SEKTOR Z1, Z3, oraz uprzątanie zwierząt powypadkowych 
 sektor Z - zamieszkały,  sektor N- niezamieszkały          

wewn.3
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

WYWÓZ ODPADÓW            KOMUNALNYCH SEKTOR Z4,5Z, 5N

sektor Z - zamieszkały, sektor N- niezamieszkały  

wewn.4
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
WINDYKACJA, PŁATNOŚCI, FAKTURY wewn. 5
KASA


REKLAMACJE
utrzymanie czystości
w mieście 
wewn. 7
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
REKLAMACJE
wywóz odpadów komunalnych
wewn. 8
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
DYSPOZYTOR AKCJI ZIMA
wewn.9
Podczas  sezonu ziomowego EPGK sp. z o.o. pełni dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście oraz punkt informacyjno-dyspozytorski, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 i czynny jest całą dobę.

□ – zapoznałem się z treścią obowiązku informacyjnego RODO i akceptuje jego treść. 

 

Zamówienia publiczne powyżej 130.000 zł - aktualne

ZP-4/EPGK/D/PN


DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU UŻYWANEJ  KOŁOWEJ UKŁADARKI MAS BITUMICZNYCH.

 

Termin składania ofert - 1.04.2021 r. godzina.10.00

Termin otwarcia ofert - 1.04.2021 r. godzina 10.30

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT :

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - 08.04.2021 r. godzina 10.00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT - 08.04.2021 r. godzina 10.30

 

1.SWZ

2.Załaczniki edytowalne do SWZ

3. Ogłoszenie o zamówieniu

4. Pytania i odpowiedzi  do SWZ

 5. Zmiany do SWZ

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

7. Zmiany do SWZ nr 2

8. Pytania i odpowiedzi do SWZ

9. Pytania i odpowiedzi do SWZ

10. Informacja o kwocie Zamawiającego

 11.Informacja z otwarcia ofert

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

13. Ogłoszenie o wyniku postępowania

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZP-2/EPGK/2021/D/PN     

Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco

do wbudowania na drogach miasta Elbląga,

 

w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg w 2021 roku.


TERMIN SKŁADANIA OFERT - 17.03.2021 r. godz. 10.00

TERMIN OTWARCIA OFERT -   17.03.2021 r. godz. 10.30

 

1. SWZ

2. Załączniki edytowalne do SWZ

3. Ogłoszenie o zamówieniu

4. Informacja o kwocie Zamawiającego

5. Informacja z otwarcia 

6. Informacja o wyborze oferty

7. Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017