Szybki Kontakt

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
epgk@epgk.pl
CENTRALA                                   
55/ 232 64 08
SEKRETARIAT wewn. 1

ZAMAWIANIE
podstawienia kontenera i
wywozu odpadów komunalnych   
    

wewn. 2
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH SEKTOR Z1 i Z3
sektor Z - zamieszkały

wewn.3
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

WYWÓZ ODPADÓW            KOMUNALNYCH SEKTOR Z4 i N
sektor Z - zamieszkały
sektor N - niezamieszkały

wewn.4
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
WINDYKACJA wewn. 5
KASA
ODBIÓR WORKÓW Z GRUZEM
wewn. 6
REKLAMACJE
utrzymanie czystości
w mieście i uprzątanie zwierząt powypadkowych
wewn. 7
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
REKLAMACJE
wywóz odpadów komunalnych
wewn. 8
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
DYSPOZYTOR AKCJI ZIMA
wewn.9
Podczas  sezonu ziomowego EPGK sp. z o.o. pełni dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście oraz punkt informacyjno-dyspozytorski, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 i czynny jest całą dobę.

 

ODBIÓR GRUZU

EPGK Sp. z o.o. oferuje szeroki zakres usług z zakresu gospodarki odpadami, w tym:
 

  • kompleksową obsługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
  • odbiór odpadów budowlanych, poremontowych oraz odbiór gruzu z terenu budów i od prywatnych osób,
  • odbiór odpadów przemysłowych i funkcjonalnych od firm i instytucji.


W przypadku odbioru i wywozu gruzu oraz innych odpadów budowlanych, możemy zaproponować współpracę zarówno jednorazową, jak i długofalową. Świadczymy usługi z zakresu wynajmu kontenerów, które dostarczamy i odbieramy w terminach ustalonych z klientem
 

W celu zamówienia kontenera na gruz, odpady komunalne, zielone lub inne, należy złożyć w siedzibie firmy (osobiście albo listownie) lub za pośrednictwem poczty elektornicznej (epgk@epgk.pl) uzupełniony druk ZLECENIA. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 55/ 232 64 08 w. 2.

Mieszkańcy Gminy Miasto Elbląg uprawnieni są do nieodpłatnej utylizacji odpadów o kodzie: 17 01 01; 17 01 07 (do 1,5 tony rocznie) oraz (bez ograniczeń wagowych): 20 03 07; 20 01 02; 20 01 39; 20 02 01; 20 01 36. Aby skorzystać ze zwolnienia z opłaty należy wypełnić i zlożyć wraz ze ZLECENIEM druk OŚWIADCZENIA.


 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017